Antique Print-RACHEL'S GRAVE-BETHLEHEM-TOMB-ISRAEL-HEBREW-Calmet-1725

Price: € 34,50

Subject: Plate: 'Oude grafplaats van Rachel volgens Nicolai - Graf van Rachel zo als men hedendaags ziet.' (Old grave of Rachel according to Nicolai - Rachel's grave as it can be seen today). Rachel as described in the Bible, is a prophet and the favorite wife of Jacob, one of the three Biblical Patriarchs, and mother of Joseph and Benjamin. Rachel's tomb is near Bethlehem, Israel.
Condition: Excellent, given age. Faint smudges in the margins. General age-related toning and/or occasional minor defects from handling. Please study scan carefully.
Medium: Original etching/engraving on a verge type handlaid watermarked paper.
Size (in cm): The overall size is ca. 28 x 48.5 cm. The image size is ca. 20 x 31 cm.
Size (in inch): The overall size is ca. 11 x 19.1 inch. The image size is ca. 7.9 x 12.2 inch.
Part Number: 25223
Location: E9-21
Description: This plate originates from: 'Het algemeen groot historisch, oordeelkundig, chronologisch, geografisch, en letterlyk naam- en woord-boek, van den gantschen H. Bijbel. Dienende tot de gedenk-stukken der Jooden en andere oudheden, ter opheldering der H. Schrift ... Nu in't Nederduitsch overgezet, merkelyk vermeerdert, en met aanmerkingen verrykt, door Mattheus Gargon.' and it's additons: 'Byvogzel tot het algemeen groot ... Naam- en woord-boek ... En nu in zuiver Nederduitsch overgezet, merkelyk vermeerdert, en metv aanmerkingen verrykt, door Jakob van Ostade en Arn. Henr. Westerhovius.', by Augustines Calmet, published in Leiden, Amsterdam, by Samuel Luchtmans, R. & J. Wetstein en Smith 1725-1731. This is a reknown encyclopaedic dictionary on all aspects of the history, geography and culture of the Bible and Biblical times. This Dutch translation originates from Calmet's work in French including: 'Commentaire littéral sur tous les livres de l'Ancien et du Nouveau Testament ...', first published in Paris in 1707.

Artists and Engravers: Author: Antoine Augustin Calmet (1672-1757), French Benedictine. Translation by: translation by Mattheus Gargon (1661-1728), a minister in Vlissingen. Engravings in this work by A. de Putter, F. van Bleyswyk, M. Pool, Ph. van Gunst, etc.